Rekonstrueerimistoetuse abil säästsid kortermajad 4,5 miljonit eurot aastas

Rekonstrueerimistoetuse abil säästsid kortermajad 4,5 miljonit eurot aastas

Allikas: Kredex

Korterelamutele väljastati ajavahemikul 2010–2014 rekonst-rueerimistoetust. Käesoleva artikli eesmärk on anda ülevaa-de rekonstrueerimistoetuse meetme mõjust ja ulatusest.

Ülevaade korterelamutest

2011. aasta detsembri seisuga oli Eestis Statistikaameti and-metel 23 616 korterelamut, milledes asus 447 000 korterit eluruumide pinnaga 23 miljonit ruutmeetrit. Keskmise kor-teri suurus on 51 ruutmeetrit ja ühes kortermajas asub 18,9 korterit. Korterid moodustavad 68% kõikidest elamu-fondi ruumidest ja 57% eluruumide pinnast.Korterelamutes elab 64% rahvastikust: linnades 80% ja maal 33% elanikest. Kõige rohkem on korterielanikke Ida-Vi-rumaal (84%), järgneb Harjumaa (74%) ja Tartumaa (60%). Eesti korterelamutes elab 54% eestlastest ja 88% venelastest.90% kortermajadest on ehitatud enne 1991. aastat ja 61% nõukogude ajal aastatel 1946–1990.

Loe edasi