Ehitushanke läbiviimine

Ehitushanke läbiviimine

Ehitushanke korraldamine, kui projekteerimine on eelnevalt läbi viidud ja projektid on olemas

 • Tellida eelnevalt korralik ehituseelarve või mahuarvutus kogu projektile, kus oleks lahti kirjutatud kogu vajalike ja tehtavate tööde loetelu. Ilma selleta on raske saada korrektseid, võrreldavaid ja pädevaid pakkumisi, kuna kortermajade renoveerimisega tegelevate ettevõtete seas puudub tihti korralik eelarvestamise võimekus ja oskus ning ajapuuduse tõttu jäetakse töö lihtsalt kõrvale.
 • Koostada lisaks eraldi dokument, kus on kirjas:
  • Tellija andmed ja tellija esindaja andmed, kelle poole pööduda küsimuste korral ning objekti ülevaatamise osas.
  • Pakkumise esitamise aeg, tööde planeeritav algusaeg ja lõppaeg (võib muutuda)
  • Garantiitingimused ja soovid
  • Kirjeldada mistahes olulised tööde korraldusliku poole asjad, näiteks objektil pideva vastutava isiku viibimine, prügivedu, ajutise elektri ja vee tarbimisega seotud asjaolud
  • Kui on soovide erisusi võrreldes projektidega, siis need kindlasti välja tuua. Kui on täpsustusi (materjalide osas vms) siis need kindlasti välja tuua
 • Tee valik firmadest, kellelt soovid pakkumist ning helista üle, et veenduda nende soovis pakkumine esitada. Vahetu kontakti loomine annab alati eelise pakkumise saamiseks. Saada hinnapäring e-maili teel eraldi igale firmale ning märgi ära, et soovite kogu suhtlust kirjalikult e-maili teel.
 • Vasta hanke ajal ehitaja küsimustele ning esitatud küsimised ja omapoolsed vastused edasta ka teistele pakkumises osalejatele. Tee nimekiri nendest küsimustest ja vastustest ning lisa see hiljem lepingu lisasse, kui täpsustav dokument.
 • Peale pakkumiste saamist võta rahulikult aega, et pakkumisi võrrelda ja hinnata ning siis tee valik enda jaoks 2-3 firma näol, kellega leppida kokku pakkumise täpsustamine ja läbirääkimine. Ära kunagi vaata ainult lõpphinda vaid analüüsi pakkumine põhjalikult, vaata millised on need inimesed, kellega sa koostööd tegema peaksid hakkama ja siis alles tehke juhatuses ühiselt otsus.
 • Kui oled otsustanud kellegiga lepingu sõlmida, jäta endale lepinguliste läbirääkimiste ajaks ka taganemistee juhuks, kui lepingutingimuste osas kokkuleppele ei jõuta.
 • Kui leping sõlmitud, teavita ka teisi pakkujaid oma otsusest.

 

Projekteerimis-ehitushanke korraldamine, kui soovitakse võtmed kätte lahendust

 • Kõik sama mis eelnevaga, aga projektide asemel tuleb oma sõnadega kirjutada, mida soovitakse. Siinkohal on hea kaasata konsultant, kes aitaks teha korrektse kirjelduse vastavalt tellija soovidele.