Aiad

Aiad
PROTSESS

Kui KÜ otsutab renoveerimise käigus renoveerida, muuta, lisada maja territooriumil aedu, väravaid, platse, haljasalasid, peenraid, puidm, siis selle kohata on vaja samuti koostada projekt mis vajab kooskõlastusi ametkondades. Erinevaid lubasid on vaja kas kaevamiseks, lammutamiseks, puude raiumiseks jne. see oleneb olukorrast kus mida teha soovitakse. see on selleks et kogematta ei kaevata kas gaasi trassi kohal, või elekri või side kaablite läheduses.Kus tagajärjed võivad muutuda tõsiseks kui ei olda nendest ohtudest teadlikud.

Rajada saab betoonist, metallist, puidust aedu ja väravaid või tõkkepuid. Lisades automaatseid süsteeme väravatele mida saab juhtida kas nutikate numbrituvastus kaameratega, mobiiliga, võtmetega, kiipidega või puldiga.

Sissesõidu teid  ja platse rajatakse kas asfaldist, sillutuskivides, või mõnest muust materjalis. See vajadus tekib ka siis kui on vaja juurde teha parkimiskohti maja elanikele.

Renoveerimine

Allikas: Kredex Korterelamutele väljastati ajavahemikul 2010–2014 rekonst-rueerimistoetust. Käesoleva artikli eesmärk on anda ülevaa-de rekonstrueerimistoetuse meetme mõjust ja ulatusest. Ülevaade korterelamutest 2011. aasta detsembri seisuga oli Eestis Statistikaameti and-metel 23 616 korterelamut, milledes asus 447 000 korterit eluruumide pinnaga 23 miljonit ruutmeetrit. Keskmise kor-teri suurus on...

Loe lisaks
Renoveerimine, Video

Allikas: ERR, Youtube

Loe lisaks
Fassaad, Küttesüsteem, Renoveerimine, Ventilatsioon

Allikas: TTÜ TTÜ inseneriteaduskonna ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorant Simo Ilomets kaitseb 28. juunil doktoritööd “Renovation Need and Performance of Envelopes of Concrete Apartment Buildings in Estonia” (Eesti raudbetoon-suurpaneelelamute piirdetarindite renoveerimisvajadus ja toimivus). Vananevate raudbetoon-suurpaneelelamute tuleviku üle diskuteeritakse mitte ainult Eestis vaid ka naaberriikides. Viimased...

Loe lisaks
Küttesüsteem, Renoveerimine, Ventilatsioon

Allikas: Kredex Korterelamu renoveerimisel on ventilatsioonisüsteemi kaasajastamine möödapääsmatu, sest ainult toimiv ventilatsioonisüsteem tagab siseõhu puhtuse. Kui välisseinte ja katuste soojustamine ning küttesüsteemide uuendamine on korterelamute renoveerimises levinud tegevused, siis ventilatsioonisüsteemi-de kaasajastamine on tihti jäänud taha-plaanile. See põhjustab elukeskkonna kvaliteedi osas probleeme. Külmema kliimaga maades, kuhu...

Loe lisaks

Mis seisus Sinu kortermaja on?

Parim viis teada saada on läbi teha renoveerimise esialgse hindamise küsimustik, mis võtab ainult 5 minutit Sinu aega aga
annab Sulle peagi ülevaate Sinu kortermaja hetkeolukorrast ning soovitusi kuidas renoveerimisega jätkamiseks.
Renoveerimise küsimustik