MAJAD KORDA

  • Teemad:
  • Kõik
  • Fassaad
  • Finantseerimine
  • Küttesüsteem
  • Renoveerimine
  • Ventilatsioon
  • Video

Rekonstrueerimistoetuse abil säästsid kortermajad 4,5 miljonit eurot aastas

Allikas: Kredex Korterelamutele väljastati ajavahemikul 2010–2014 rekonst-rueerimistoetust. Käesoleva artikli eesmärk on anda ülevaa-de rekonstrueerimistoetuse meetme mõjust ja ulatusest. Ülevaade korterelamutest 2011. aasta detsembri seisuga oli Eestis Statistikaameti and-metel 23 616 korterelamut, milledes asus 447 000 korterit eluruumide pinnaga 23 miljonit ruutmeetrit. Keskmise kor-teri suurus on 51 ruutmeetrit ja...

Oma kodu 1/6

Allikas: ERR, Youtube https://www.youtube.com/watch?v=Ytf2keGew9A&list=PLqIsQfkMMkOY4ke0WBIHYPNZTYoFhEUKw...

TTÜ doktoritöö: vananevate paneelmajade kasutusea pikendamiseks tuleb tõhustada ventilatsiooni ja lisasoojustada piirdetarindid

Allikas: TTÜ TTÜ inseneriteaduskonna ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorant Simo Ilomets kaitseb 28. juunil doktoritööd "Renovation Need and Performance of Envelopes of Concrete Apartment Buildings in Estonia" (Eesti raudbetoon-suurpaneelelamute piirdetarindite renoveerimisvajadus ja toimivus). Vananevate raudbetoon-suurpaneelelamute tuleviku üle diskuteeritakse mitte ainult Eestis vaid ka naaberriikides. Viimased uuringud...

Kuidas renoveerida ventilatsioonisüsteemi?

Allikas: Kredex Korterelamu renoveerimisel on ventilatsioonisüsteemi kaasajastamine möödapääsmatu, sest ainult toimiv ventilatsioonisüsteem tagab siseõhu puhtuse. Kui välisseinte ja katuste soojustamine ning küttesüsteemide uuendamine on korterelamute renoveerimises levinud tegevused, siis ventilatsioonisüsteemi-de kaasajastamine on tihti jäänud taha-plaanile. See põhjustab elukeskkonna kvaliteedi osas probleeme. Külmema kliimaga maades, kuhu ka Eesti...

Ehitushanke läbiviimine

Ehitushanke korraldamine, kui projekteerimine on eelnevalt läbi viidud ja projektid on olemas Tellida eelnevalt korralik ehituseelarve või mahuarvutus kogu projektile, kus oleks lahti kirjutatud kogu vajalike ja tehtavate tööde loetelu. Ilma selleta on raske saada korrektseid, võrreldavaid ja pädevaid pakkumisi, kuna kortermajade renoveerimisega tegelevate ettevõtete...

7 küsimust, mida ühistult kortermaja renoveerimise kohta küsida

Allikas Delfi  Kui korteriühistu käib välja maja renoveerimise plaani, kohtab see sageli elanike vastuseisu - inimesed ei taha endale laenukohustusi võtta või pelgavad, et asjaajamine ei ole läbipaistev, remont toob tülika müra ja läheb kulukamaks kui esialgu kavandatud. Kasulik toob lugejani seitse küsimust, mida võib ühistule...

Renoveerimine on odavaim energiasääst

Originaalartikkel Äripäev https://www.aripaev.ee/arvamused/2018/06/15/andres-jaadla-ja-urmas-mardi-renoveerimine-on-odavaim-energiasaast Eesti elamufondi uuendamine nõuab riigilt aktiivset sekkumist toetuste näol, järjest kõrgemaid standardeid tuleb järgida Euroopas püstitatud energiasäästu eesmärkide saavutamiseks, kirjutavad Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liikmed Andres Jaadla ja Urmas Mardi. Oma aja ära elanud elamufond on probleem nii Eestis kui ka teistes endistes Ida-Euroopa riikides,...

Kuidas renoveerida kortermaja?

Originaalartikkel SEB https://www.seb.ee/foorum/kodu/kuidas-renoveerida-kortermaja Kui keegi majaelanikest juhib tähelepanu hoone katuse, küttesüsteemi või koridori akende kehvale seisukorrale, on see märk, et kaaluma peaks hoone remonti. Kõigepealt tuleb üle vaadata ühistu rahaline seis ja seejärel teha koosolek, et teiste majaelanike arvamust küsida. „Suuremahuliste töödega kaasneb elanikele alati ka kulude kasv....

Kuidas finantseerida korterelamu renoveerimistöid?

Originaalartikkel SEB https://www.seb.ee/foorum/kodu/kuidas-finantseerida-korterelamu-renoveerimistoid Vanemad korterelamud vajavad sageli suuri investeeringuid maja üldise seisukorra parandamiseks ja eluea pikendamiseks. Kui ühistu on otsustanud põhjaliku remondi ette võtta, on järgmiseks oluliseks sammuks rahaliste vahendite leidmine. Kolm võimalust tööde eest tasumiseks Renoveerimistööde eest tasumiseks on võimalik kombineerida kolme finantseerimisallikat. Kui ühistul on toimiv remondifond, saab...

Korterelamu renoveerimine – teekond energiasäästliku ja kauni koduni

Originaalartikkel SEB https://www.seb.ee/foorum/kodu/korterelamu-renoveerimine-teekond-energiasaastliku-ja-kauni-koduni Üha enam on linnapildis märgata ilusa väljanägemisega kortermaju, mis on ehitatud küll nõukogude ajal, kuid näevad tänu renoveerimistöödele moodsad välja ja toimivad säästlikult. Millal vajab kortermaja renoveerimist? Vanemate kortermajade põhilised puudused on seotud energiasäästupõhimõtete erinevusega ehitamise hetkel ja nüüd. Kui küttearved on ebamõistlikult suured, korter pidevalt...